Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 13.01.2021
Chiều 12/01, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT, ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020 và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại điểm cầu Kiên Giang có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và một số đại diện Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm; cùng các chức sắc đại diện các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp cơ bản đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được nhiều kết quả rõ nét, cụ thể: tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho Nhân dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán sản xuất, cảnh quan… từ đó giúp cộng đồng ở khu dân cư có sự quan tâm, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Thông qua các mô hình điểm do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cho 50/63 tỉnh, thành, đến nay theo báo cáo của 50 tỉnh, thành phố đã xây dựng mới, duy trì và nhân rộng 40.626 mô hình về môi trường. Từ hiệu quả thực tiễn, các mô hình đã được nhân rộng ra nhiều địa phương, tạo thành phong trào thi đua và góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”, nhất là thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa công tác bảo vệ môi trường đến mỗi người dân, hộ gia đình.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025. Trọng tâm là phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tham gia quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; biểu dương và cổ vũ nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư; giám sát, phản biện và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; tham gia, kiến nghị trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường…

Hải Duy
Số lần đọc: 172

Tin liên quan