Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.09.2022
Sáng ngày 30/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tân Hiệp tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đối tượng là văn nghệ sỹ, trí thức, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chưa phải là đảng viên.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị là văn nghệ sĩ, trí thức các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chưa phải là đảng viên.

Theo Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp, đây là hội nghị thứ 5 được Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai theo Kế hoạch.

Tại hội nghị các vị được nghe đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt nội dung cốt lõi của các Nghị quyết như: Nghị quyết số 18, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 

Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng; giúp các vị là văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chưa phải là đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể…

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc yêu cầu ngay sau hội nghị kết thúc, các vị tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể các phật tử, tín đồ, giáo dân và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Nhật Trường
Số lần đọc: 109

Tin liên quan