Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.02.2021
Sáng ngày 25/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp tổ chức Hội nghị triển khai thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần, người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Ủy ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng Nội vụ huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Cợp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức, đơn vị địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Lãnh đạo khối Dân vận và Mặt trận huyện trao thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện cho các đơn vị xã, thị trấn

 

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hướng dẫn các cuộc họp giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 Ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu các đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử sẽ tổ chức các hội nghị như: Hội nghị dự kiến người được giới thiệu ứng cử; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri tại cơ quan, tổ chức đối với người ứng cử và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử, thời gian tổ chức các Hội nghị trên từ ngày 26/02/2021 đến ngày 11/3/2021, đồng thời các tổ chức, đơn vị địa phương sau hội nghị hoàn thành các thủ tục giới thiệu người ứng cử theo quy định, gửi về Ủy ban bầu cử huyện chậm nhất là ngày 14/3/2021 để tổng hợp.

Nhật Trường
Số lần đọc: 198

Tin liên quan