Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.02.2020
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên các đoàn thể trong tuyên truyền biển, đảo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU, ngày 05/02/2020 “Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020”. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong nước, trong tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo… Đồng thời, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cùng với đó, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

 

Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đạo do Kiên Giang đăng cai tổ chức

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu đẩy mạnh, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền biển, đảo vào kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo về Biển, Hải đảo tỉnh; tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo được đề ra. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Thực hiện nghiêm việc báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và đột xuất, nhất là đối với các vấn đề nhạy cảm, mới phát sinh.

Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chương trình tuyên truyền biển, đảo năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động tại các địa điểm, phương tiện công cộng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tổng hợp, cung cấp thông tin, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được dư luận quan tâm liên quan vấn đề biển, đảo để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và đột xuất, nhất là đối với các vấn đề nhạy cảm, mới phát sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chương trình tuyên truyền biển, đảo năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên và học sinh các cấp học bằng các hình thức phong phú, hiệu quả.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Website Kiên Giang, trang thông tin điện tử và các đặc san, bản tin chuyên ngành của các sở, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2020; nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền biển, đảo. Tiếp tục đẩy mạnh các tuyến tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biên giới trên biển và thông tin, tuyên truyền về biển, đảo bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh và tiếng Campuchia. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong việc khai thác, xây dựng, cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam. Xử lý kiên quyết, dứt điểm các tập thể, cá nhân đưa tin, bài sai sự thật về vấn đề Biển Đông gây tác động xấu tới dư luận và các mối quan hệ đối ngoại.

 

Lãnh đạo 2 bên chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tích cực định hướng, khuyến khích hội viên văn nghệ sĩ, phóng viên tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài biển, đảo quê hương bằng các hình thức phù hợp.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên trong chủ động tuyên truyền các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo. Đưa các nội dung tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh chống các quan điểm, luận điểm sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển vào các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền của đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên các đoàn thể trong tuyên truyền biển, đảo.

Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp nhiều đối tượng. Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh chống các quan điểm sai trái về vấn đề biển đảo, đặc biệt là trên không gian mạng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm việc báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và đột xuất, nhất là đối với các vấn đề nhạy cảm, mới phát sinh.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 718

Tin liên quan