Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.09.2020
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 1223-CV/TU, ngày 21/9/2020 “Lãnh đạo thực hiện vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo, hướng dẫn người nghèo nâng cao nhận thức và ý chí tự vươn lên để thoát nghèo bền vững. Phát động đợt vận động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội, các cơ sở tôn giáo và nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng và tham gia ủng hộ Quỹ trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020 để tập trung xây dựng nhà ở và hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo; quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, các ban, ngành liên quan thực hiện tốt việc vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời, phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp, các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần với nhiều tình cảm đáng trân trọng, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, vốn, giống sản xuất và khám, chữa bệnh cho hàng nghìn hộ nghèo, giúp cho hộ nghèo vươn lên, ổn định đời sống. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh vẫn còn 2,69%, hộ cận nghèo 4,59%, vừa qua do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 nhiều gia đình đời sống gặp nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 402

Tin liên quan