Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.07.2022
Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.4, BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực thiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 12/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1162/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBN D cấp huyện khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Sở Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 đã phân bổ, tránh lãng phí. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng mới BA.4, BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại từ đó tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Được biết ngày 12 tháng 7 năm 2022, tỉnh Kiên Giang công bố cấp độ dịch Covid-19 theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế, toàn tỉnh tiếp tục giữ vững Cấp 1 (Nguy cơ thấp).

 

 

NLN
Số lần đọc: 62

Tin liên quan