Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.09.2022
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1786/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn với kết quả phòng, chống dịch đã đạt được. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và toàn thể Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, đúng lịch cho bản thân và con em mình.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101/KH- UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ. Quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trở lại.

Cần quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn, nhất là các mũi tiêm cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 12 trở lên đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả vắc xin đã được phân bổ, không để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ. Thường xuyên rà soát, nắm chắc các đối tượng chưa tiêm; đến thời điểm tiêm để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 56

Tin liên quan