Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.02.2020
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân; tích cực tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tránh xa ma túy; không che giấu, làm ngơ trước biểu hiện của tệ nạn ma túy; chú trọng phổ biến, tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.

Ngày 06/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Mục tiêu của Chương trình hành động là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung triệt xóa các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nội địa, biên giới, biển, đảo. Tổ chức kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào trong tỉnh. Không để tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện ma túy mới. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Trên cơ sở đó, cần phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau:

- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị-xã hội.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Coi trọng công tác cai nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng; quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội không để hình thành các đường dây mua, bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và gây ra các vụ phạm tội hình sự khác.

- Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

- Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, nhất là các nước có chung đường biên giới trên bộ, trên biển, phối hợp hành động chung để giải quyết vấn đề ma túy; thực hiện nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy.

Chương trình đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy

3. Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

4. Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy

Toàn văn Chương trình hành động 54 tải tại đây: Bản PDF, Bản Word.

Việt Thịnh
Số lần đọc: 558

Tin liên quan