Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.08.2022
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền gia đình có con em trong độ tuổi đến trường, gia đình có học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học, tạo mọi điều kiện để các em được đến trường; tích cực vận động các nguồn lực tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào Tiếp sức đến trường, Giúp bạn vượt khó, Cùng em tiếp bước…để giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của những năm học trước; đồng thời, thực hiện tốt công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, lưu ban trong năm học mới 2022-2023, Ngày 12/08/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 643-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền công tác huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Cấp ủy các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị. Quan tâm và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền gia đình có con em trong độ tuổi đến trường, gia đình có học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học, tạo mọi điều kiện để các em được đến trường; tích cực vận động các nguồn lực tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào Tiếp sức đến trường, Giúp bạn vượt khó, Cùng em tiếp bước…để giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo hệ thống giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố trong toàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023 đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; duy trì kết quả phổ cập giáo dục và xoá mù chữ. Phối hợp rà soát tình hình học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên...đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Chỉ đạo hệ thống giáo dục và đào tạo thực hiện các giải pháp nâng chất lượng dạy và học; hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành. Tham mưu và phối hợp thực hiện đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo và phát huy vai trò các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền huy động học sinh đến trường, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các cổng, trang, bản thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Kịp thời đưa tin, bài về kết quả huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023; gương người tốt, việc tốt chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo; gương học sinh nghèo vượt khó học tốt; các hoạt động, phong trào của ngành giáo dục và đào tạo …

Hội Khuyến học các cấp tăng cường công tác phối hợp vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài để tài trợ cho hoạt động giáo dục và đào tạo, khuyến khích dạy tốt và học tốt. Kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học; hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu...

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 90

Tin liên quan