Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.07.2020
Ngày 10/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Dân chủ, Pháp luật năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã.

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ đề của nhiệm kỳ 2019- 2024  là "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Do vậy, trọng tâm tập huấn công tác dân chủ, pháp luật là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2019-2024 của Đoàn Chủ tịch, trọng tâm công tác năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, lớp tập huấn được tổ chức trên tinh thần trao đổi và chia sẻ, vì vậy thông qua các chuyên đề, Ban Tổ chức hội nghị rất mong nhận được những đóng góp, chia sẻ, thảo luận của các đại biểu ở 63 điểm cầu. Từ đó, đưa ra những giải pháp, đóng góp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân chủ, Pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Kiên Giang

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng. Trọng tâm của thực hiện dân chủ pháp luật trong năm 2020 là phải đẩy mạnh thực hiện dân chủ; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Đây là những nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận các cấp trong quá trình công tác; phát huy vai trò và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên. Hội nghị đã bổ sung nhiều kiến thức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu sau hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tuyên truyền và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật và phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

Tấn Hưng
Số lần đọc: 537

Tin liên quan