Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.07.2022
Chiều ngày 20/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động 06 tháng cuối năm 2022.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Trương Kim Buối, Phó Bí thư Đảng uỷ Thị trấn; Trần Chí Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Khối vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn; cùng các đồng chí Trưởng, Phó các ngành, đoàn thể thị trấn, Bí thư - Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn.

6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, các ngành đoàn thể và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm hoạt động khá tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân, các khu dân cư.

Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn Ban công tác Mặt trận các khu phố theo hướng kiêm nhiệm, thực hiện theo Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND, ngày 14/01/2021 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mặt trận Tổ quốc thị trấn Gò Quao đã tham mưu kiện toàn chức danh phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận 6/6 khu phố; đưa cán bộ tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Mặt trận ở cơ sở 4/6 đồng chí, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.

Phát huy vai trò Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vai trò, ý thức tự quản của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức duy trì, nhân rộng 06 mô hình và thành lập mới 02 mô hình “Tuyến đường năng lượng mặt trời” với chiều dài 2.700 mét và mô hình tuyến đường văn minh “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” MTTQ đã đăng ký 02 mô hình thực hiện ở ba cấp (cơ sở, huyện, tỉnh). Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng nông thôn mới ngày một khởi sắc.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trong 06 tháng đầu năm đã vận động xây mới 03 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; xây dựng mới 01 cây cầu nông thôn; Hỗ trợ học sinh mua BHYT, đồng phục, thiết bị học tập, sách giáo khoa, xe đạp; vận động hỗ trợ thường xuyên và đột xuất 1.126 suất quà; phối hợp Ban chỉ đạo “Một tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” vận động trợ cấp thường xuyên cho 15 địa chỉ hộ đặc biệt khó khăn... tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Với kết quả, thành tích đạt được 6 tháng đầu năm, bà Trương Kim Buối, Phó Bí Đảng uỷ thị trấn đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022 của Mặt trận Tổ Quốc. Qua đó đề nghị Mặt trận Tổ Quốc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quan tâm hơn nữa về công tác vận động xây dựng nhà Đại Đoàn kết; Công tác an sinh xã hội; Vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời, thực hiện đạt các chỉ tiêu mà cấp trên giao...

Ngọc Tám
Số lần đọc: 148

Tin liên quan