Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.11.2021
Nhân dịp Kỷ niệm 40 ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021), ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước. Ban Biên tập xin trân trọng đăng toàn văn Thư Chúc mừng:

THƯ CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO PHẬT GIÁO

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

                Kính gửi: Chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng, ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước

 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021), thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tôi trân trọng gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các vị giáo phẩm và đồng bào Phật giáo Việt Nam thân khỏe, tâm an, tinh tấn trên con đường phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Là bộ phận tích cực trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Giáo hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm qua.

Với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, tôi tin tưởng và đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước,“Hộ quốc an dân”, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, “tốt đời, đẹp đạo”, cùng toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX trong năm 2022; cùng với toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua đó thực hành giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống nhân gian vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

                                                                                                Thân ái !

                                                                                          Đỗ Văn Chiến

                                                                                  Bí thư Trung ương Đảng
                                                                      Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

Ghi chú: Ảnh bìa Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tặng quà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang do Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự  GHPGVN tỉnh Kiên Giang đại diện Ban Trị sự tiếp nhận.

NLN
Số lần đọc: 200

Tin liên quan