Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.02.2021
Trong các ngày 23 và 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện U Minh Thượng phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Đồng Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Kim, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 24 vị đại biểu HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, xã và hơn 400 bà con cử tri.

 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Trung tâm huyện U Minh Thượng

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện phối hợp tiếp xúc cử tri chung 03 điểm trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, xã Thạnh Yên A và Trung tâm huyện U Minh Thượng còn lại 7 tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri riêng 7 điểm. Tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 cũng là kỳ họp lần thứ 26 của HĐND tỉnh, khóa IX và phương hướng kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười tám HĐND huyện khóa II.

Qua 10 điểm tiếp xúc cử tri kết quả có 58 ý kiến của bà con cử tri đặt ra, chủ yếu xoay quanh các vấn đề về kinh tế - xã hội, môi trường, giao thông… Các ý kiến được đại biểu HĐND tỉnh, huyện, đại diện các ngành chuyên môn có liên quan trả lời tại chỗ, được bà con cử tri đồng tình.

Ngọc Khiêm
Số lần đọc: 169

Tin liên quan