Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 03.09.2020
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Công văn số 1208-CV/TU, ngày 01/9/2020 “Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer”.

Theo đó, Lễ Sene Đôn ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 16, 17 và 18/9/2020 (nhằm ngày 29/7 và mùng 01, 02 tháng 8 âm lịch). Để ngày lễ của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra tất đẹp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào trước, trong và sau lễ.

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang tái phát và diễn biến phức tạp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tân chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer, hạn chế việc tổ chức các sinh hoạt tập trung đông người.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thăm, chúc mừng gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc tiêu biểu và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer bằng các hình thức phù hợp, hạn chế đoàn đông người; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui lễ. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer tạo điều kiện thăm hỏi, động viên, giải quyết cho nghỉ phép để đón lễ theo truyền thống. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang quan tâm tuyên truyền về ngày lễ truyền thống và không khí đón mừng lễ đầm ấm, gọn nhẹ, an toàn. Các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm công tác an ninh, trật tự trong các ngày lễ.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc Khmer hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phong trào hành động cách mạng ở địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhất là chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, tụ tập đông người vi phạm pháp luật. Phát huy ý chí tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc Khmer, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất,kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 447

Tin liên quan