Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.01.2018
Ngày 11/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tổ chức tết năm 2018. Trong đó, Ban Thường vụ yêu cầu các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân, các doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ giúp đỡ các gia đình nghèo, người không nơi nương tựa, trẻ mồ côi đều được vui tết. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán ở một số địa phương để đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của nhân dân, với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.
Nguyên Mai
Số lần đọc: 567

Tin liên quan