Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.09.2018

Ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 729-CV/TU về việc lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Công văn đến bạn đọc.

Số lần đọc: 395

Tin liên quan