Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.09.2020
Ngày 09/9/2020, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí; Nhà báo Lê Thành Phương được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Kiên Giang và trên 200 hội viên đang sinh hoạt ở 10 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh được triệu tập.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ do Đại hội VI Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Hội Nhà báo các cấp đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội VI đã đề ra. Hội thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, đạo đức người làm báo. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội, không ngừng cải tiến nâng lên chất lượng sinh hoạt các chi hội và đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới. Hoạt động báo chí của tỉnh từng bước phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, thông tin nhanh nhạy, toàn diện về đời sống kinh tế - xã hội.

Với chủ đề “Tiếp tục đoàn kết, đổi mới xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của hội viên và người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh” trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hội nhằm không ngừng nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động hội; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động của hội nhằm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động, các giải báo chí chuyên ngành, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nhà báo ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: Đảng ta luôn đánh giá đúng về vai trò và đề cao vai trò của báo chí, là vũ khí tư tưởng sắc bén thực hiện các nhiệm vụ và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Cùng với báo chí cả nước, báo chí tỉnh nhà luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Hội Nhà báo tỉnh đã trưởng thành qua mỗi kỳ đại hội, thể hiện được vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, gắn bó hội viên thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Duy trì tốt các hoạt động nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Công Khâm, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên. Tiếp tục triển khai, quán triệt chỉ đạo của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, bước đi cụ thể đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác báo chí trong tình hình mới.

Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội. Luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm công tác tuyên truyền, những người viết báo. Vì vậy, người làm báo “tâm phải trong, trí phải sáng” luôn rèn luyện học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực thực tiễn, trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo của báo chí cách mạng. Tích cực bám sát thực tế đời sống, những con số, sự kiện phải được xem xét, kiểm tra, chọn lọc để đem đến những thông tin cao và chính xác, nhất là đối với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 629

Tin liên quan