Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 13.01.2021
Ngày 08/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2020, thống nhất chương trình hành động năm 2021; sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nghiên cứu cụ thể hóa có hiệu quả theo chức năng của mình. Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được nghiên cứu nhiều hình thức phù hợp cho từng đối tượng. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tam tư, nguyện vọng của Nhân dân và đông bào các dân tộc, tôn giám được thường xuyên, kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền giải quyết và có quyết sách phù hợp. Chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội. Công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác tuyên, vận động phòng, chống dịch Covid-19; hạn hán, xâm nhập mặn; lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội... với số tiền trên 685 tỷ đồng.   Công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp trong thực hiện vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đối ngoại nhân dân; công tác tổ chức thường xuyên được kiện toàn, củng cố theo hướng tin giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Vệ yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh đặc biệt là thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 Tại hội nghị đã biểu quyết bổ sung, thay thế 12 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng dịp này, 13 tập thể (có 03 tập thể nhất cụm thi đua Mặt trận các huyện, thành phố) và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020 đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 06 tập thể (nhì cụm thi đua Mặt trận các huyện, thành phố) có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020 nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 16 tập thể nhận Bằng khen UBND tỉnh; 29 tập thể và 46 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2020; 15 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng đến năm 2020”.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 213

Tin liên quan