Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.12.2019
Thực hiện kế hoạch số 257/KH-MTTQ-BTT ngày 13/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về về chia cụm và phát động thi đua năm 2019 cụm các huyện, thành phố, sáng ngày 23/12/2019 tại huyện Kiên Lương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 cụm Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố để đánh giá kết quả đã triển khai thực hiện theo các nội dung đăng ký thi đua.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng  các Ban chuyên môn, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thành phố cùng tham dự.

Tại hội nghị, đại diện 03 cụm thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật các đơn vị trong cụm đã thực hiện trong năm 2019 theo 05 nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động và kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu định lượng đã đăng ký như chỉ tiêu cất nhà đại đoàn kết; thành lập các mô hình mới của Mặt trận; tổ chức giám sát và phản biện xã hội; vận động các chương trình an sinh xã hội; tham gia cộng tác tin, bài trên website và Bản tin công tác Mặt trận.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, đồng chí Lê Thị Vệ, Chủ tịch tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký; biểu dương một số đơn vị đã thực hiện tốt. Đồng thời, đồng chí Lê Thị Vệ cũng đề nghị các huyện, thành phố trong năm 2020 cố gắng triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký từ đầu năm, đặc biệt là các chỉ tiêu còn đạt thấp của năm 2019 thực hiện chưa đạt.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung thi đua của 15 đơn vị, các đơn vị trong các cụm thi đua thống nhất bỏ phiếu kín suy tôn nhất cụm và nhì cụm đối với 03 cụm thi đua trong năm 2019. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm các huyện, thành phố.

Thanh Phong
Số lần đọc: 369

Tin liên quan