Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.03.2021
Ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tiên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quí I năm 2021 và đề ra chương trình hành động quí II năm 2021.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Hà Thanh Sử, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Chủ tịch và Phó Chủ tịch Mặt trận xã, phường.

Hội nghị được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Kim Bằng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận quí I năm 2021 trong tâm là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các giải pháp của nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ sức khỏe của bản thân và của cộng đồng; Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công tác đối ngoại nhân dân; Công tác chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp quan tâm. Trong quý đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 745 triệu đồng, trao tặng 03 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 150 triệu đồng; tặng 20 bồn nước cấp phát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi 02 căn nhà bị hỏa hoạn với số tiền 20 triệu đồng (trong đó thành phố hỗ trợ 14 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng). Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiến hành ký kết kế hoạch giám sát, phản biện năm 2021. Đã gửi đề nghị HĐND, UBND thành phố cung cấp danh mục cần phản biện năm 2021 trên các lĩnh vực như: Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung có liên quan đến chính sách xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015; Nghị quyết liên tịch số 09; Các Kế hoạch của Mặt trận tỉnh, cấp ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận báo cáo cấp ủy và cụ thể hóa các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 20121-2026, đồng thời triển khai xuống cơ sở đúng thời gian quy định theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Mặt trận phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập và tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Chủ trì tổ chức các cuộc hội nghị như: triển khai đến các cơ quan, đơn vị có đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND; thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND; hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND; Tổ chức hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật định. Đồng thời đưa ra một số phương hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm nội số nội dung, giải pháp cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2021, ngoài ra tại hội nghị các đại biểu tham gia góp ý, phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19, môi trường, lập lại trật tự đô thị, các công trình dự án trên địa bàn….. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã giải trình, tiếp thu các ý kiến tổng hợp phản ánh đến các ngành có liên quan.

Cẩm Loan
Số lần đọc: 147

Tin liên quan