Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.05.2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo đánh giá tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2016-2019, các đối tượng được thụ hưởng chính sách giảm nghèo đầy đủ và kịp thời theo quy định. Từ đầu giai đoạn đến nay có trên một triệu lượt người dân được hưởng lợi; Trong đó: có 484.061 lượt người nghèo, 305.061 lượt người cận nghèo, 265.157 lượt người dân tộc thiểu số được thụ hưởng.

Báo cáo đánh giá, qua triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch, thông tin...; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo mục tiêu đề ra. Cụ thể, cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9,78%, đến cuối năm 2019 giảm còn 2,69%.

Báo cáo cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ người nghèo; tập trung hỗ trợ người nghèo trên địa bàn các xã vùng khó khăn thông qua các cuộc vận động. Qua đó, đã vận động trên 130 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 47.000 người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn,...; hỗ trợ xây dựng mới 2.607 nhà đại đoàn kết và nhà ở cho người nghèo, sửa chữa 106 căn; xây dựng 55 cầu giao thông nông thôn.

Định hướng thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 là thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, việc làm, bảo hiểm xã hội.... Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 bình quân hàng năm từ 1% trở lên. Hoàn thành 100% kế hoạch vốn phân bổ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính sách phát triển sản xuất; chinh sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo; nhà ở; nước sinh hoạt và sạch; việc làm; bảo hiểm xã hội.

 

NLN
Số lần đọc: 240

Tin liên quan