Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.02.2020
Sáng ngày 20/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 84 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, ban quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; Hội tương tế người Hoa trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sỹ Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện quán triệt những nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2020 và phân tích làm rõ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Quang cảnh buổi triển khai học tập chuyên đề

 

Qua học tập chuyên đề, góp phần quan trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 và các năm tiếp theo cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, ban quản trị các chùa. Từ đó, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, ban quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề sâu rộng trong tín đồ, phật tử và tuyên truyền trong toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện. Nhằm góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân để tạo được nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để phát triển đất nước.

Thị Sem
Số lần đọc: 440

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137