Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 13.03.2020
Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy U Minh Thượng về việc triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 06/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy U Minh Thượng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Xếp, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức phát băng ghi hình do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Xếp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Danh Si Phal, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 43 vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiêu biểu trên địa bàn huyện, cùng với 59 công chức, viên chức thuộc các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 02 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng…

Việc triển khai Chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phát huy nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Chi
Số lần đọc: 235

Tin liên quan