Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.06.2021
Ngày 29/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị; điểm cầu Hội nghị trực tuyến điểm cầu tỉnh Kiên Giang có ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: Những năm vừa qua, nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ đã được Mặt trận các cấp thực hiện ngày càng có kết quả rõ nét với nội dung giám sát thiết thực, phương pháp, cách làm đổi mới, các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận được các cơ quan tiếp thu, chỉ đạo, giải quyết; Thông qua việc giám sát thể hiện rõ vai trò Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm nếu có, cũng như kiến nghị để sửa đổi bất cập trong các quy định hiện hành.

 

Ông Phan Văn Vượng, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chuyên đề

 

Trong chuyên đề Công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, giám sát cần tập trung vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  Công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp; Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 Đối với chuyên đề giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, Mặt trận các cấp cần tập trung, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các quyết định, Quy định của Bộ Chính trị; iám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phán ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng; Giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ; Giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.  

Hai chuyên đề trên được ông Phan Văn Vượng, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai đến các điểm cầu. Ông yêu cầu cần thực hiện đúng nội dung, cách thức tổ chức, thời gian triển khai, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề theo… Kế hoạch số 246/KH-MTTW-BTT, ngày 12/01/2021 và Kế hoạch số 247/KH-MTTW-BTT, ngày 15/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thanh Tròn
Số lần đọc: 534

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137