Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 19.03.2020
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình; chủ động phối hợp với các ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình và nơi công cộng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 13/3/2020 tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng.

Việc tuyên truyền phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, đồng thời phải bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong đó, các cấp, các ngành cần phải tập trung tuyên truyền làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn sổ 1046-CV/TU, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch trên nhiều mặt, như: từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ ở các cơ sở y tế; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống tại chỗ; việc xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch cho đến công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân, công tác kiểm soát, quản lý, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc và các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh...

Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người có nguy cơ nhiễm dịch cao yên tâm, tin tưởng tự giác đến các cơ sở y tế khám, điều trị; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biếu hiện kỳ thị, xa lánh. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã, nhất là tại các địa phương có đường biên giới... nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.

Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng...

Việc tuyên truyền phải chủ động, đa dạng bằng nhiều hình thức như:

- Thông tin, tuyên truyền trên báo chí: thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền qua các ấn phẩm, như: tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi-đáp...

- Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích..., nhất là trên các tuyến đường trung tâm, trung tâm văn hóa - thể thao, trường học, bệnh viện, nơi công cộng...

- Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tô chức xã hội nghề nghiệp...

- Tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa, địa phương có đường biên giới, hải đảo.

- Tuyên truyền trên internet, mạng xã hội: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống về nguyên nhân, tác hại, cách phòng, chống dịch trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...).

Để thực hiện theo Hướng dẫn này thì Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến của dịch, kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong trường hợp bùng phát dịch.

Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, trách nhiệm đế vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch; kiên quyết xử phạt nghiêm minh việc tuyên truyền không chính xác, gây hoang mang cho người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan về dịch bệnh, nhất là tại nơi công cộng và các cơ sở y tế, trường học, điểm văn hóa, du lịch. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên cập nhật, theo dõi và kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh đến người dân và du khách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người nhất là tại các lễ hội, địa điểm vui chơi, khu di tích...

Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường; chú ý tới các trường mẫu giáo, tiểu học, các trường ở những huyện, thành phố có đường biên giới, nơi có nguy cơ nhiễm dịch cao. Vận động giáo viên và học sinh tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng; chú trọng thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng của phụ huynh và học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thông tin kịp thời tới các học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài không đến các khu vực đang có dịch tại các nước và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang bám sát chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp; tăng cường tin, bài; tập trung đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm duyệt chặt chẽ tin, bài, tránh những tin bài sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ưu tiên dung lượng, thời lượng đăng tải các khuyến cáo, khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với người dân nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, nơi công cộng. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; qua đó, phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát cao.

Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, định hướng và quản lý tốt việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để chỉ đạo tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, qua đó dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Việt Thịnh
Số lần đọc: 374

Tin liên quan