Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.04.2022
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bảo đảm an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy có Thông báo số 480-TB/VPTU về ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Trong đó có nội dung đánh giá trong quý I, tình hình dịch bệnh Covid-19 mặc dù được kiểm soát nhưng số ca mắc mới có xu hướng tăng, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/3/2022, toàn tỉnh phát hiện 8.312 ca mắc mới, lũy kế từ đầu dịch đến nay là 38.701 ca, trong đó, tỷ lệ tử vong là 2,57%. Tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chưa đạt yêu cầu, nhất là tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống các dịch Covid-19, theo chủ trương của Chính phủ là chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng chống dịch cho các đối tượng đạt khá cao, tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 98,43%, trẻ em từ 12-17 tuổi bao phủ mũi 1 đạt 96,76%, mũi 2 đạt 91,58%. Với kết quả đó, có thể khẳng định đây là một trong những điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng với dịch Covid-19, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo.

Thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không chủ quan công tác phòng chống dịch. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bảo đảm an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

NLN
Số lần đọc: 246

Tin liên quan