Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.10.2021
Ngày 25/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 với 57 học viên là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp.

Thời gian tập huấn 05 ngày, các học viên được tiếp thu 07 chuyên đề gồm các nội dung cơ bản: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các  phong trào thi đua yêu nước; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, quy trình thực hiện 01 cuộc giám sát; Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, quy trình thực hiện một cuộc giám sát...

 

Quang cảnh buổi khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Mặt trận

 

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các xã, ấp, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ mới chuyển sang làm công tác Mặt trận chưa qua đào tạo về nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Ngọc Khiêm
Số lần đọc: 128

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137