Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.03.2021
Ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối số 02 năm 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Lại An Nhân, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo của 10 đơn vị gồm Văn phòng Huyện ủy, các Ban đảng, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Hội nghị ký kết đã thông qua các nội dung đăng ký thi đua năm 2021 của các đơn vị thảo luận các chỉ tiêu định lượng và thống nhất quy chế hoạt động, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 02, trong đó, các đơn vị cam kết thực hiện tốt 03 nội dung:

 

Quang cảnh Hội nghị ký kết thi đua

 

1. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị.

3. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị giao ước thi đua, ông Lại An Nhân, đại diện Khối trưởng, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Ngọc Khiêm
Số lần đọc: 144

Tin liên quan