Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.07.2021
Ngày 07/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 thi đua Khối số 02.

Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí: Lại An Nhân, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Văn Toàn, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua của 11 đơn vị gồm Văn phòng Huyện ủy, các Ban đảng, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid 19, nhưng từng đơn vị trong khối đã linh động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tích cực phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đều được phát động, góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu đăng ký thi đua như: vận động các chương trình an sinh xã hội, kiểm tra công tác tài chính đảng và đảng phí, thực hiện công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị...

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lại An Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng khối đã khái quát một số kết quả nổi bật của Khối, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị trong Khối cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2021: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của từng đơn vị đã ký kết từ đầu năm, rà soát các chỉ tiêu đăng ký thi đua của đơn vị và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả; Thực hiện tốt việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021.

Ngọc Khiêm
Số lần đọc: 162

Tin liên quan