Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.02.2020
Ngày 20/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai Kế hoạch chia cụm và phát động thi đua cụm MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Mặt trận của 15 huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch chia cụm và phát động thi đua cụm MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố năm 2020. Đồng chí Ngô Phương Vũ đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong năm 2019; qua đó góp phần với Mặt trận tỉnh và chính quyền cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

 

Các cụm trưởng tiến hành ký kết giao ước thi đua

 

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động thi đua giữa Mặt trận các huyện, thành phố. Nội dung các bản ký kết thi đua bám sát các chỉ tiêu thuộc 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; việc ký kết thi đua còn nhằm tập hợp, động viên các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân phát huy, sáng tạo vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020; tham gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây còn là điều kiện để các đơn vị giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác lẫn nhau nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự đã chứng kiến lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thành phố (được chia thành 3 cụm thi đua) cùng nhau ký và cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Đức Tín
Số lần đọc: 583

Tin liên quan