Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 13.04.2022
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua Cụm Mặt trận các xã, thị trấn năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện; Phạm Thị Cẩm Hà, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí phụ trách các mảng công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm thi đua.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Phạm Thị Cẩm Hà đã phát động kế hoạch thi đua trong hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở. Qua đó các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung giao ước thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022.

Có 2 cụm thi đua Mặt trận các xã, thị trấn huyện An Minh. Năm 2022, cụm trưởng cụm số 1 là Mặt trận xã Vân Khánh Tây; cụm trưởng cụm số 2 là Mặt trận xã Đông Thạnh. Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, các chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung như nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cấp ủy cùng cấp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch, hướng dẫn công tác Mặt trận. Triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; nắm chắt tình hình, dư luận của Nhân dân; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… Phấn đấu có 80% Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có yếu kém; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo Mặt trận các cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

 

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện Hệ thống chỉ tiêu công tác, Tiêu chí thi đua, khen thưởng, các xã, thị trấn trong Cụm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, gắn phong trào thi đua với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận.

Sau hơn một buổi làm việc, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Mặt trận đề ra; tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa MTTQ các xã, thị trấn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Trân
Số lần đọc: 103

Tin liên quan