Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.07.2020
Ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận huyện 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.

Đến dự có đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lâm Thị Xinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Minh Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ong Văn Tỷ, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các ngành và đoàn thể huyện các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp, sự lãnh đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát Chương trình phối hợp và thống nhất và hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, sự chỉ đạo của Thường trực cấp ủy Đảng cùng cấp, triển khai kịp thời các văn bản, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từng bước được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nghiên cứu cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả theo chức năng của mình.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

 Mặt trận phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp quan tâm nghiên cứu nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng; công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo được thường xuyên phản ánh với Đảng, chính quyền giải quyết và có quyết sách phù hợp, kịp thời. Chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội; công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19… Bên cạnh đó, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…. vận động, tổ chức trao tặng 3.568 suất quà, trị giá trên 1,8 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; vận động và tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, được 1.708.443 tỷ đồng.

Công tác tổ chức thường xuyên được kiện toàn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên được phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng bào các dân tộc, tôn giáo đoàn kết thống nhất hành động, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Trong 06 tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề ra một số nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện như sau: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là Chủ đề năm 2020 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch. Tổ chức tốt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, nhất là trong dịp tết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Thanh Thủy
Số lần đọc: 216

Tin liên quan