Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 17.07.2019
Sáng ngày 16/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh Thượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đồng Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lý Diệu Hiền, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Sáu tháng đầu năm 2019, Mặt trận các cấp trong huyện đã tập trung triển khai đồng bộ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực, nổi bật là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo đã góp phần động viên nhân dân ổn định cuộc sống; công tác dân tộc, tôn giáo được đổi mới và nâng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lại An Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh Thượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những giải pháp để thực hiện chương trình công tác của Mặt trận trong thời gian tới. Hội nghị cũng tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngọc Kim
Số lần đọc: 1130

Tin liên quan