Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.12.2018
Sáng ngày 20/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho 76 đại biểu là các vị các chức sắc, chức việc, ban trụ trì, cai quản của các tôn giáo trong huyện.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện,

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe ông Võ Thanh Xuân triển khai, quán triệt nội dung các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBMMTQ huyện mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc qua tiếp thu các nội dung Nghị quyết của Đảng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, các tính đồ tôn giáo nhân các ngày sinh hoạt của tôn giáo, nhằm mang lại hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nguyễn Phường
Số lần đọc: 598

Tin liên quan