Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.03.2020
Ngày 17/3/2020, tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành cuộc họp trao đổi nội dung ký kết kế hoạch phối hợp các hoạt động tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự cuộc họp có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Y tế và các đồng chí đại diện các Ban và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thống nhất ký kết thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, phân công cụ thể việc tuyên truyền đến cấp huyện, trong đó: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền tại các huyện Phú Quốc, Gò Quao và Tân Hiệp; Hội Cựu Chiến binh tỉnh tuyên truyền tại các huyện An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền tại các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Thành phố Hà Tiên; Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền tại các huyện An Biên, Giồng Riềng, Hòn Đất; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền tại các huyện Châu Thành, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá; đối với Liên Đoàn lao động tỉnh tổ chức triển khai tuyên truyền tại các khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Phú Quốc, Châu Thành, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá. Các nơi được chọn tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, trong đó 01 cuộc thực hiện tại cấp huyện và 01 cuộc tại khu dân cư, nội dung tuyên truyền tập trung về các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin về tình hình dịch bệnh hiện nay và những dấu hiệu nhận biết bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; các biện pháp cách ly đối với những trường nghi nhiễm bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (giữa) trong buổi làm việc cùng lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội

 

Phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đoàn thể khẩn trương thực hiện tốt nội dung ký kết, hoàn thành tốt kế hoạch phối hợp và thường xuyên trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Tài liệu tuyên truyền phải được Sở Y tế tỉnh cung cấp và đảm bảo đến các Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh. Các Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản cơ bản nắm được các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Hải Duy
Số lần đọc: 81

Tin liên quan