Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 31.03.2021
Trong các ngày từ ngày 25 đến 30/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Tre đã chỉ đạo tổ chức tổng kết Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban công tác Mặt trận 3 ấp luôn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tập hợp phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các phong trào cuộc vận động do MTTQ xã chủ trì phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút đông đảo các thành viên, Nhân dân tham gia với nhiều mô hình đa dạng, phong phú, nắm bắt tâm tư nguyện vọng ngày càng được chú trọng, quan tâm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại địa phương; qua đó góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền.

 

Hội nghị tại ấp III, xã Hòn Tre

 

Thực hiện công tác phối hợp với các ngành đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 22.500.000đ, xét xây 08 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở, tổng giá trị 95 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận 3 ấp vận động 09 hộ dân hiến 637,2 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Vận động nhân dân lựa chọn, mua sắm, sử dụng hàng Việt nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vận động nhân dân tham gia 15 mô hình khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Trong hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đều có ý kiến thống nhất với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2024. Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua danh sách bầu Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024 của 3 ấp với 45 thành viên; bầu trưởng và phó ban công tác mặt trận các ấp đảm bảo theo quy định với kết quả thống nhất 100%.

Mỹ Linh
Số lần đọc: 266

Tin liên quan