Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.03.2021
Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 20/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2021-2024; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 23/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Phước B phối hợp cùng với các chi bộ ấp đã chỉ đạo 6/6 Ban Công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021 và Kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ 2021-2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Đại diện chi ủy chi bộ, Ban lãnh đạo và thành viên Ban công tác Mặt trận của các ấp.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Công tác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2021. Trong 3 năm qua, tình hình thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm nguồn thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ buôn bán nhỏ lẻ ở khu dân cư. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã, Ban Công tác Mặt trận các ấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình hành động hàng năm đề ra đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Công tác Mặt trận các ấp phối hợp với các thành viên có nhiều giải pháp tuyên truyền ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, chủ động ngăn chặn xâm nhập mặn, mưa bão, dịch bệnh Covid-19 không để xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Từ đó, đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên, cụ thể từng lĩnh vực như: trong nông nghiệp, nhân dân mạnh dạn đăng ký tham gia các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, các chính sách người có công, an sinh xã hội được triển khai thực hiện khá tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Với sự nỗ lực phấn đấu, hàng năm Ban Công tác Mặt trận các ấp đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban công tác Mặt trận cho nhiệm kỳ mới được đảm bảo về số lượng từ 7-15 thành viên theo Hướng dẫn số 05 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quốc Thới
Số lần đọc: 278

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137