Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.12.2017
Ngày 22/11/2017, Văn phòng Tỉnh uỷ có Thông báo số 479-TB/VPTU về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra Ban Biên tập xin đăng toàn văn Thông báo số 479-TB/VPTU
Số lần đọc: 382

Tin liên quan