Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.04.2021
Chiều ngày 12/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ, công chức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021.

Tham dự buổi họp mặt có ông Huỳnh Tấn Phi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Huỳnh Ngọc Nguyên, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Tạ Văn Sung, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách là người dân tộc Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Tại buổi họp mặt ông Huỳnh Tấn Phi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thông báo với đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020. Trong năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, đời sống trong đồng bào dân tộc được cải thiện tốt hơn, đảng bộ và nhân dân địa phương cùng đồng lòng thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống dịch, bệnh và phát triển kinh tế; trong những thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Khmer trên địa bàn. Trong năm 2021, ông mong muốn từng cán bộ, công chức nói chung và trong đồng bào dân tộc Khmer nói riêng cần tiếp tục phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục những khó khăn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc Khmer nhất là các chính sách về dân tộc, tôn giáo, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

 

Quang cảnh buổi họp mặt

 

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm lo việc học hành cho con em đồng bào dân tộc Khmer. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế và các chương trình y tế quốc gia vùng đồng bào dân tộc Khmer. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì phát triển các lễ hội truyền thống của đồng bào; tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc Khmer đủ sức đảm đương yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhất là thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ gắn với chăm lo xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín.

Nhân dịp này UBND huyện đã trao 45 phần quà cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách là người dân tộc Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Thị Sem
Số lần đọc: 331

Tin liên quan