Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.09.2022
Sáng ngày 21/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp cùng Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho 81 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố.

Đến dự với buổi khai giảng lớp tập huấn có ông Nguyễn Bạch Đằng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Lê Văn Gìn, Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Bạch Đằng phát biểu khai giảng Lớp học

 

Thời gian tập huấn 05 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản: Vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên trong hệ thống chính trị; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc, công tác tôn giáo và một số điểm mới trong luật Tín ngưỡng tôn giáo; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Kết luận 62, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các xã, thị trấn, ấp, khu phố, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ mới được sắp xếp chuyển sang làm công tác Mặt trận chưa qua đào tạo về nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Thị Sem
Số lần đọc: 95

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137