Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.07.2022
Ngày 20/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, Mặt trận xã và các tổ chức thành viên đã phát huy khá tốt vai trò, trách nhiệm tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc nắm bắt tình hình, tâm trạng của nhân dân ngày càng chặt chẽ, có chiều sâu; công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng; việc phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả thiết thực được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét. Qua các hoạt động, đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đạt được kết quả nêu trên là có sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, các ngành và các tổ chức thành viên, sự quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Ban công tác Mặt trận các ấp trong xã có nhiều quyết tâm, học tập, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, phối hợp với UBND xã, các ban ngành, đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức tuyên truyền, phát loa trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư và đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Kết quả tuyên truyền được 12 cuộc, với 420 lượt người dự. Đã vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 04 cây cầu GTNT với tổng kinh phí thực hiện là 620 triệu đồng tại ấp Hòa Hớn, Hòa Ấn, Hòa Thạnh, và đang thi công xây dựng 4 cây cầu GTNT tại ấp Hòa Hiếu 1, Hòa Hiếu 2, Hòa Hớn và Hòa Tạo do các mạnh thường quân trong và ngoài xã hỗ trợ. Vận động được 14 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 277 triệu đồng, sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 33 triệu đồng. Hỗ trợ xây mới 01 căn nhà bị cháy tại ấp Hòa Xuân với số tiền 18 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả đã vận động được 2.286 suất quà, tổng trị giá 561.500.000 đồng. Hỗ trợ khám chữa bệnh cho 200 đối tượng với số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ 9 chiếc xe đạp cho học sinh với số tiền 17.500.000đ, hỗ trợ 136 suất học bổng cho học sinh trị giá 154 triệu đồng, hỗ trợ 5.800 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 34.800.000đ, mua 27 thẻ BHYT cho học sinh với số tiền 12.500.000đ, hỗ trợ 1.500 khẩu trang y tế trị giá 3 triệu đồng, hỗ trợ 76 bộ quần áo cho học sinh trị giá 7.980.000đ và khen thưởng cho 3 em học sinh với số tiền 1.500.000đ. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh 01 cuộc và HĐND huyện 01 cuộc, có 52 cử tri tham dự, với 12 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các vị đại biểu HĐND các cấp xem xét. Tham gia giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị sơ kết

 

Căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao; Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương; ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hòa xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022 gồm một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động các phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc cụ thể thiết thực; quán triệt và triển khai chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phối hợp các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các ấp nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống Covid 19, thực hiện tốt vai trò Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ với HĐND, UBND xã. Duy trì việc sơ, tổng kết hoạt động phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các ngành; Tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động.

Quốc Sự
Số lần đọc: 37

Tin liên quan