Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Chiều ngày 27/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (bất thường) hiệp thương bầu bổ sung các Ủy viên, Ủy viên Thường trực, thay thế chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết ...
Chiều ngày 07/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu bổ sung, thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng chí Huỳnh Ái Lan, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021.