Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, nhưng phải hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm công tác phòng ...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh, quan tâm chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn của cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt ...
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân; tích cực tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tránh xa ma túy; không che giấu, làm ngơ trước biểu hiện của tệ nạn ma túy; chú trọng phổ ...
Ngày 07/2/2020, Ủy ban ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Công văn số 133/UBND-VHXH về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên các đoàn thể trong tuyên truyền biển, đảo.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, các đồng chí ...
Trong năm 2018, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm phát sinh, tiếp tục gia tăng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, năm 2018 không ghi nhận sự xâm nhập của các bệnh nguy hiểm mới nổi, các bệnh dịch lưu hành tiếp tục được khống ...
Ngày 23/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Hướng dẫn số 949/HD-UBND, hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ Nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó có hướng dẫn chi tiết từ công tác chuẩn bị đến tổ ...
Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đối tượng áp dụng Quyết định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa ...
Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước và nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện ...
Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; Kế thừa, ...
Ngày 30/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu đối với các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm ...
Ngày 04/05/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND, về hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020. Với mục tiêu đến năm 2020, 24 ấp của 04 xã: Phú Lợi, Phú Mỹ (huyện Giang Thành), Vân Khánh Đông (huyện ...
Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện những nội dung, hình thức công khai để dân biết, góp ý, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức ...
Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ...
Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch phối hợp số 179/KHPH-MTTQ-UBND về thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Ngày 14/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 182/2018/NQ-HĐND về quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nội dung chi và mức chi như sau:
Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.
Ngày 13/12/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 38/HD-BTG về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019. Hướng dẫn bao gồm các nội dung lớn như: Mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức tuyên truyền, kỷ niệm; tổ chức thực hiện; một số khẩu hiệu tuyên ...
Ngày 10/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 07/KH-UBND.
Ngày 11/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tổ chức tết năm 2018. Trong đó, Ban Thường vụ yêu cầu các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Mặt trận Tổ quốc và ...
Ngày 25/12/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND, về thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ...
Ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những hoạt động không chuyên trách mỗi xã, phường, thị trấn và ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Ban Biên tập xin đăng toàn văn Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND
Ngày 22/11/2017, Văn phòng Tỉnh uỷ có Thông báo số 479-TB/VPTU về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra Ban Biên tập xin đăng toàn văn Thông báo số 479-TB/VPTU
Ngày 01/3/2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT về chia cụm và phát động thi đua năm 2017
Ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND, thi đua theo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017
Ngày 20/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT về thi đua chuyên đề vận động, đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2017-2019
Kế hoạch số 52//KH-UBND, ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 141/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 140/KH-MTTQ-BTT, về công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Chương trình hành động số 09/CTr-MTTQ-BTT, ngày 03/4/2017, về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ...
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/4//2017, về tuyên truyền biển, đảo năm 2017.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/3/2017, về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2019.
Ngày 17/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017.
Ngày 22/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 133/KH-MTTQ-BTT, về công tác Tuyên giáo năm 2017.
Ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn , giáo năm 2017
Bầu cử Trưởng, Phó ấp, khu phố và Tổ nhân dân tự quản, nhiệm kỳ 2017- 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017, do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Đề án chia tách Ban Tổ chức-Tuyên giáo thành 02 Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo