Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày 07/10/2022, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Pháo Đài phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban lãnh đạo các khu phố tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến người dân trên địa bàn phường Pháo Đài.
Ngày 11/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Quyết định số 576-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Kiên Giang.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một nội dung quan trọng cần tuyên truyền thường xuyên để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thực hiện. Từng bước nâng cao nhận thức trong nhân dân về ưu tiên mua sắm hàng Việt. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng chất lượng, ...
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW về Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Ban Biên tập xin trân trọng ...
Để góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế- xã hội thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tạo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương về triển khai các nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy vai trò của các doanh ...
Ngày 19/5/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc triển khai Cuộc vận động. Tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, ...
Với mục đích nâng cao hiệu quả triển khai cuộc vận động trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tạo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương về triển khai các nội dung cuộc vận động theo Thông báo 264 ngày 31/7/2009 ...
Sáng ngày 31/5/2019 tại hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban ...
Ngày 01/3/2019, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ban hành Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng biểu trưng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng biểu trưng Cuộc vận động ...
Thực hiện kết luận tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (giai đoạn 2015-2020); Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) cuộc ...