Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Sáng ngày 31/5/2019 tại hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban ...
Ngày 01/3/2019, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ban hành Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng biểu trưng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng biểu trưng Cuộc vận động ...
Thực hiện kết luận tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (giai đoạn 2015-2020); Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) cuộc ...