Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
“Luôn năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc; gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; tích cực bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh và đề xuất với cấp trên các biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người ...
Hơn 5 năm tham gia công tác Mặt trận, đồng chí Danh Cường, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp An Hòa, xã Vĩnh Phước B là một tấm gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.
Sáng ngày 22/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Đảng ủy xã An Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất ...
Với tinh thần năng nỗ, nhiệt tình, trách nhiệm, bà Mã Ngọc Bích, Trưởng Ban công tác Mặt trận Ấp 9, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
Ngày 01/4/2021 Ban Tuyên giáo huyện ủy An Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn, như sau:
Chiều ngày 08/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Biên tập xin kính mời quý độc giả xem về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp ...
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Biên tập xin kính mời quý độc giả cùng điểm lại những đóng góp của Bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác, mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với triển khai, thực hiện nghị ...
(TG) - Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững ...
Vào những ngày này, cách đây 70 năm, tại chiến khu Việt Bắc với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, một Tác phẩm đặc biệt quan trọng để ngăn ngừa, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên, đồng thời Tác phẩm đã tổng hợp ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM.