Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra kế hoạch chia Cụm và phát động thi đua năm 2020 Cụm các huyện, thành phố nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm ...
Ngày 07/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.
Ngày 30/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-MTTQ-BTT tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.
Ngày 30/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch 28/KH-MTTQ-BTT công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội năm 2020.
Nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân có chung đường biên giới giữa tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) với tỉnh Kep, tỉnh Kampot (Campuchia). Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển.
Để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đâu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.
Ngày 13/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 186/KH-MTTQ-BTT, về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải co sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phuờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của MTTQ Việt Nam năm 2018. Ban ...
Ngày 13/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 187/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 187/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 19/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 192/KH-MTTQ-BTT, về Mặt trận tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 192/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 23/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 197/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện công tác phong trào năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 197/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền biển, đảo năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 19/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-MTTQ-BTT, về công tác Tuyên giáo năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 195/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT, về công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT.
Để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân có chung đường biên giới giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kampot, tỉnh Kep, Vương quốc Campuchia trong thời gian tới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, tỉnh Kep, ...
Ngày 6/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp số 177/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 177/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 22/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ra Lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ Cứu trợ” hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ Ban Biên tập xin đăng toàn văn Lời kêu gọi
Ngày 30/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 175/KH-MTTQ-BTT, thực hiện Chương trình chuyên đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 175/KH-MTTQ-BTT
Ngày 23/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 23/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-BATGT-MTTQ-HND-HLHPN-HCCB-LĐLĐ-TĐ về phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên ...