Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Thông báo số 218/TB-MTTW-BTT về việc định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023.
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Công văn số 4372/MTTW-BTT về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022. Thời gian tập trung tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2022.
Nhằm biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Hội nghị diễn ra từ ngày 03-06/11/2022, tại ...
Phát huy vai trò của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, các tổ tự quản thực hiện truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả vắc xin; cảnh báo sự nguy hiểm của những biến thể mới của Omicron và tiếp tục khuyến khích người dân nêu cao tinh thần tự giác thực hiện tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống ...
Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Công văn số 4089/MTTW-BTT về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngày 13/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Hướng dẫn số 86/HD-MTTW-BTT về nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2022.
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. Ngày 26/05/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Công văn số 3978/MTTW-BTT về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Báo cáo số 494/BC-MTTW-ĐCT, về kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, trong đó có phương hướng nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong giai đoạn hiện nay.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.
Nhằm phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Để cụ thể hoá Chương trình phối hợp công tác số 06A/CTrPH-MTTW-UBDT ngày 02/11/2021 đã được ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc
Ngày 24/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 76/HD-MTTW-BTT về việc trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022. Với chủ đề hoạt động trong công tác Mặt trận năm 2022: "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả".
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật ...
Ngày 14/01/2022, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ..trong dịp tết; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội đối với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại ...
Sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ Việt Nam, trong đó quy định chi tiết, cụ thể hơn để đảm bảo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Sớm có lộ trình xây dựng và ban hành Luật hoặc Pháp lệnh hoạt động giám sát của Nhân dân.
Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 392/KH-MTTW-BTT về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ...
Với yêu cầu tăng cường sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tạo cơ chế huy động sự tham gia của thành viên các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân đối với công tác giám sát, phản biện xã hội; Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ...
Ngày 30/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 74/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2021 về một số hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.
Ngày 21/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 349/KH-MTTW-BTT về việc kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.
Nhằm cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2414/MTTW-BTT về việc hướng dẫn giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 - Người được giới thiệu phải là người có phẩm chất đạo đức, có uy tín và trách nhiệm cao trong việc tham gia ...
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6/2021) là “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration) được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, ...
Ngày 29/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 279/KH-MTTW-BCA về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an ...
Ngày 01/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành năm nay diễn ra vào ngày 04/4/2021, trong bối cảnh đất nước ta cùng thế giới vẫn đang thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống đại dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp; chuẩn bị tổ chức ...
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 44 /HD-MTTW-BTT về công tác tôn giáo năm 2021
Nhằm phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của mô hình Hợp tác xã kiểu mới, vận động người dân tích cực tham gia Hợp tác xã, trước mắt vận động những ...
Thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2021 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, ngày 28 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 257/KH-MTTW-BTT về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm ...
Để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 24/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 53/HD-MTTW-BTT ngày 24/2/2021 của Ban Thường ...
Ngày 25/2/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn số 55/HD-MTTW-BTT về nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2021 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật ...
Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.
Thực hiện Hướng dẫn số 172 – HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 255/KH-MTTW-BTT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-MTTW-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025
Ngày 05 tháng 2 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Công văn số 2002/MTTW-BTT về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 246/KH-MTTW-BTT về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong góp ...
Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 42/HD-MTTW-BTT về hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước năm 2021
Để tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng nhà nước trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực, hiệu ...
Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 244/KH-MTTW-BTT về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu ...
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 240/KH-MTTW-UB về việc giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021
Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Công văn số 1863/MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Để tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp ...
Để tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi Thư chúc mừng tới các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.
Ngày 04/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 41/HD-MTTW-BTT, về việc hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020
Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình số 04/CTrPH-MTTW-BTTTT về phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.
Thực hiện Lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; để góp phần cùng với Chính phủ, chính quyền địa phương chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; căn ...
Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 190/KH-MTTW-BTT về việc kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020. Thời gian thực hiện kiểm tra và tổng kết hoạt động ...
Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Nội dung giám sát là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đạo ...
Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Kế hoạch số 06/KH-MTTW-ĐĐ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng ...
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Thông báo số 69/TB-MTTW-BTT về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021
Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 171/KH-MTTW-BTT về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 36/HD-MTTW-BTT về tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”
Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 09/TT-MTTW-BTT về hướng dẫn đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19
Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT, về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.
Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020