Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-MTTW-BTT về sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT về tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt ...
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 07/HD-MTTW-BTT về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020.
Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 13/HD-MTTW-BTT về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.
Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 12/HD-MTTW-BTT về công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020.
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT về công tác tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-MTTW-BTT ngày 14 tháng 11 năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.
Ngày 24/6/2019 tại Thành phố Hà Nội, Hội nghị lần thứ mười sáu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII). Hội nghị do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông ...
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đó ...
Để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của MTTQ Việt Nam các cấp được quy định tại Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ...
Thực hiện Công văn số 1494/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, Ban Biên tập đăng toàn văn Thể lệ giải báo chí để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố ...
Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Công văn số 5072/MTTW-BTT về sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 549/KH-MTTW-BTT về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW, Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các ...
Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn 115/HD-MTTW-TNMT về hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Công văn số 5219/MTTW-BTT về phối hợp thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 04/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 113/HD-MTTW-BTT, về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 113/HD-MTTW-BTT
Ngày 17/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 534/KH-MTTW-BTT, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 534/KH-MTTW-BTT.
Ngày 16/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Công văn số 4888/MTTW-BTT về phối hợp triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông Ban Biên tập xin đăng toàn văn Công văn số 4888/MTTW-BTT
Ngày 16/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT, về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào "Ðoàn kết sáng tạo". Ban Biên tập xin đăng toàn văn Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT.
Ngày 18/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 110/HD-MTTW-BTT, về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 110/HD-MTTW-BTT.
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 497/KH-MTTW-BTT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018). Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 497/KH-MTTW-BTT.
Năm 2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 88 năm Ngày Truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tôn Đức Thắng. Cũng là dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất ...
Ngày 06/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT về trọng tâm công tác phong trào năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT.
Ngày 06/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 103/HD-MTTW-BTT về tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 103/HD-MTTW-BTT.
Ngày 06/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT.
Ngày 02/2/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT
Ngày 31/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 484 /KH-MTTW-BTT về giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 484 /KH-MTTW-BTT
Ngày 26/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 99/HD-MTTW-BTT về công tác tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 99/HD-MTTW-BTT.
Ngày 22 tháng 01 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 480 /KH-MTTW-BTT về tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt ...
Để góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, ngày 22 tháng 01 năm 2018, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB về ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2018 – 2020, với 6 nhóm giải pháp chính. Đây là cơ sở ...
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 98/HD-MTTW-BTT về công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018. Ban biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 98/HD-MTTW-BTT.
Ngày 31/12/2017, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thống kê danh sách 118 mô hình, cách làm hay từ 44 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trong nước. Mỗi tỉnh được ghi nhận từ 1 đến 5 mô hình, cách làm hay. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang được ghi nhận 3 mô hình, cách làm hay. Cụ thể các mô hình ...
Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT, về một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT.
Ngày 8/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 24/CTPH-MTTW-TCTV-VPCP-GDĐT-LĐTBXH, về phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công ...
Ngày 8/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT, về phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019. Ban biên tập xin đăng toàn văn Chương trình phối ...
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn có Thư chúc mừng Giáng sinh năm 2017. Ban Biên tập đăng toàn văn Thư chúc mừng.
Ngày 19/11/2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW, về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ...
Ngày 05/6/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14 -CP-ĐCTUBTWMTTQVN, Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban Biên tập xin đăng toàn văn Nghị ...
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT, về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ...
Ngày 7/11/2017, Bộ Nội vụ - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 5822/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN, về triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quốc gia năm 2017. Ban Biên ...
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông báo số 217/TB-MTTW-BTT, về định hướng một số trọng tâm công tác năm 2018. Ban biên tập xin đăng toàn văn Thông báo số 217/TB-MTTW-BTT.
Ngày 01/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thể lệ số 03/TL-MTTW-BTT, thể lệ giải báo chí "Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII, năm 2017-2018 Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Thể lệ số 03/TL-MTTW-BTT
Ngày 21/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT, hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT
Ngày 10/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT
Ngày 18/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT - Ðề án tổ chức phong trào thi đua "Ðoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT.
Ngày 20/2/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 69/HD-MTTW-BTT, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống MTTQ Việt Nam Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 69/HD-MTTW-BTT.
Ngày 01/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 72/HD-MTTW-BTT, hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 72/HD-MTTW-BTT.
Ngày 01/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 73/HD-MTTW-BTT, hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017 Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 73/HD-MTTW-BTT.
Ngày 18/5/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT, về hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT.
Ngày 9/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 89/HD-MTTW-BTT, về triển khai thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào; Việt Nam- Campuchia năm 2017 Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Hướng ...
Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn đánh giá và khen thưởng hàng năm ở khu dân cư và xã, phường, thị trấn thực hiện Cuộc vận động.
Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn để người dân biết cách ứng ...
Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân ...
Tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, giáo dục, vận ...
Tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo nâng cao cuộc sống. Thực hiện Chương trình thống nhất hành động năm ...
Những ngày vừa qua, bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá, gây ngập lụt và thiệt hại lớn ở các tỉnh miền Trung. Để góp phần cùng với Chính phủ, chính quyền địa phương chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, ngày 19/9/2017, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận ...