Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi thư mong muốn, các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và địa phương, qua Cổng Thông ...
Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2018.
Ngày 01/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND, về việc quy định định mức thu hồi và hình thức quản lý vốn thu hồi đối với dự án hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng ngày 30/01/2018, tại UBND huyện Giang Thành, đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.
Ngày 24/01, tại xã Ngọc Thành và xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà 200 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.
Ngày 22/01, tại khu phố Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.
Tính đến nay, tổng số vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán là 15,547 tỉ đồng, trong đó ngân sách và các nguồn vận động của tỉnh, huyện là 13,416 tỉ đồng, chi cho 26.833 phần quà tặng hộ nghèo; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động 2,13 tỉ đồng, với 4,467 phần quà tặng hộ cận nghèo ...
Ngày 05/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT về việc Hướng dẫn một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016, sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, Ban Thường ...
Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2017. Ban biên tập xin đăng toàn văn Thư Ngỏ.
Ngày 9/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017. Ban Biên tập xin đăng toàn văn.
Ngày 5/10/2017, Tỉnh uỷ Kiên Giang ban hành Công văn số 478-CV/TU, ngày 5/10/2017 về việc lãnh đạo thực hiện xây dựng "Quỹ vì người nghèo" và hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Công văn số 478-CV/TU.