Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
 
 
 
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
Tham luận Mặt trận Tổ quốc Kiên Giang với công tác tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết Khác Bài Tham luận phục vụ Hội thảo: “Chung tay xây dựng biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị” Tải về
Trích một số văn kiện của Đảng về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khác Tải về
Chương trình phối hợp Triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 06/7/2015 Chương trình Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về khoa học, giáo dục và môi trường 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về kinh tế 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về dân tộc 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về tôn giáo 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về dân chủ pháp luật 17/3/2015 Danh sách Tải về
Danh sách Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội 17/3/2015 Danh sách Tải về
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 08/4/2013 Hướng dẫn Tải về
Biểu mẫu quản lý QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO Khác Tải về
Tài liệu tập huấn công tác Mặt trận Khác Bao gồm 10 chuyên đề và các bài giảng Tải về